Az Európai Unió területén hatályba lépett Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) elveinek és gyakorlatának megfelelően 2018-ban az Ordano Kft. is áttekintette, frissítette és módosította adatkezelési szabályait, rendszerét és gyakorlatát.

A Kft. adatot csak az érintett természetes és jogi személyek (kliensek, beszállítók, dolgozók, stb.) beleegyezésével, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a tevékenységhez szükséges mértékben és módon gyűjt és tárol.

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően továbbra is alapelvnek tekintjük a tevékenységünk keretében tudomásunkra jutott adatok ill. információk maximális szigorúsággal történő védelmét. Olyan gyakorlatot alkalmazunk, amelynek keretében az adatokat csak az arra felhatalmazott személyek láthatják és kezelhetik. Minden lehetséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a rendszerből adat illetéktelenül ne kerüljön ki.

A járóbetegellátás keretében a Kft. elsősorban a kliensek személyes, egészségügyi és elérhetőségi adatait kezeli, amelyhez az érintett személyek írásos hozzájárulását kéri. Erre az egészségügyi szolgáltatás nyújtása, az ahhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatói kötelezettség teljesítése, továbbá (ennek fennállta esetén) magán betegbiztosítási jogosultságból adódó finanszírozás érvényesítése, valamint (kivételes esetekben) tudományos munka és kutatás céljából kerül sor. Bármely partner az általa adott felhatalmazást visszavonhatja, ez esetben a vonatkozó adatokat a rendszerből töröljük, kivéve azokat, amelyek nyilvántartására ill. őrzésére jogszabályi kötelezettségek vonatkoznak.

A későbbiekben – figyelemmel kísérve a GDPR változásait – megtesszük a további szükséges intézkedéseket és változtatásokat.

2018. május 24.