Gerő György


Magamról

Szülész-nőgyógyász főorvos vagyok. Pécsett születtem, Somogyban nevelkedtem, nyaranta a Balaton-partra jártam haza. Három felnőtt gyermekem van.

Tanulmányaim

Kaposváron a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztem. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen (ma Semmelweis Egyetem) szereztem általános orvosi diplomát. 1978-ban szakvizsgáztam szülészet-nőgyógyászatból. Angol és német nyelvből középfokon, orosz nyelvből alapfokon vizsgáztam. További, vizsgához kötött képesítéseim: Endoszkópos (laparoszkópos és hiszteroszkópos) sebészet (MNET „B” szint), Ultrahangdiagnosztika (MSzNUT „B” szint), Menopauzális medicina (MMT „3MO”), szülészet-nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika licencvizsga.

Munkahelyeim

Dolgoztam Budapesten több egyetemi intézetben és kórházban (MÁV Kórház, Fővárosi István Kórház, Haynal Imre Orvostovábbképző Egyetem, Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet, Szent Imre Kórház). Utoljára a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház nőgyógyászati osztályát vezettem 1998 és 2012 között. Jelenleg mint nyugdíjas, több helyen végzek betegellátást, önkéntes segítőként a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részlegénél ill. személyes közreműködőként a Duna Medical Center magánkórházban és a Budaörsi Egynapos Sebészeti Centrumban.

Érdeklődési területem

Elsősorban a nőgyógyászati endoszkópiával foglalkozom. Az első ilyen tárgyú hazai szakmai kézikönyv társszerkesztője voltam 1994-ben. Tevékenységemmel, oktató munkámmal részem volt a technika országos térnyerésében. Az utolsó évtizedben aktivan segítettem az egy napos sebészet előretörését a nőgyógyászatban, kiemelten a laparoszkópia egy napos keretek közti művelésével. A legújabb “Nőgyógyászati laparoszkópia és hiszteroszkópia” kézikönyvnek (2017) is egyik szerkesztője és szerzője vagyok.

Tudományos munkám

Közleményeim száma meghaladja a félszázat, tudományos előadásaim száma a százat.
Másfél évtizedig a Magyar Nőorvosok Lapja szerkesztője, majd 3 évig főszerkesztőhelyettese is voltam.

Oktató tevékenységem

Rendszeresen vettem részt orvosok oktatásában és továbbképzésében, egyebek között tanfolyamok szervezésével, előadásokkal és gyakorlati oktatással. Tartottam előadásokat főiskolán mentőtiszt hallgatóknak és tanítottam szülészetet egészségügyi középiskolában. Számos ismeretterjesztő, felvilágosító rendezvény előadója voltam.

Tudományos fokozataim

Kandidátus (1988 Budapest), Ph.D. (1995 Szeged), med.habil. (1995 Szeged), egyetemi magántanár (2005 Pécs).

Vezető tisztségeim

Kiemelhető, hogy több ciklusban tagja voltam a Szakmai Kollégiumnak és a megalakulásától fogva folyamatosan vezetőségi tagja, egy ciklusban elnöke a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságának. Második ciklusban vagyok a Magyar Egynapos Sebészeti Társaság vezetőségi tagja.